Yeni Futbol Menajerleri Talimatı Yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 21.11.2023 tarihinde TFF FUTBOL MENAJERLERİ TALİMATI yayınlanmıştır. Bu yazımızda, Yeni Talimat ile yapılan değişikler; FIFA düzenlemeleri ve TFF Eski Menajerlik talimatı ışığında değerlendirilecektir.

Yeni Futbol Menajerleri Talimatı Yayınlandı

Av. Korhan ARMAĞAN
Stj. Av. Nuryengi SEYMENOĞLU
Ankara, 2023

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 21.11.2023 tarihinde TFF FUTBOL MENAJERLERİ TALİMATI yayınlanmıştır. Bu yazımızda, Yeni Talimat ile yapılan değişikler; FIFA düzenlemeleri ve TFF Eski Menajerlik talimatı ışığında değerlendirilecektir.

Yeni Talimat, 2023 yılı başında yayınlanan FIFA Futbol Menajerleri Talimatı’nın üye ülke federasyonları için örnek metninin çevirisi şeklinde düzenlenmiştir.

Buna göre Yeni Menajerlik Talimatı’yla birlikte;

  1. Futbol menajerliği hizmeti sunmak isteyen gerçek kişilerin, FIFA Futbol Temsilciği Talimatı uyarınca öncelikle FIFA’dan lisans alması ve Türkiye’de menajerlik faaliyetinde bulunmak için TFF’ye tescil edilerek futbol menajerliği lisansı alması zorunlu tutulmuştur. Bu kapsamda FIFA Futbol Temsilciliği Talimatı uyarınca, FIFA tarafından lisans verilmiş menajerler haricinde lisans alan kişilerin lisansları 01.10.2023 tarihinden itibaren hükmünü yitirmiş sayılmaktadır. Yeni Talimat’ın yürürlüğe girdiği tarihte, yürürlükte olan ve henüz sona ermemiş Futbol Menajerliği Sözleşmeleri ise sona erene kadar geçerliliğini korumaktadır.

  2. Yeni Talimat ile “Futbol Menajerliği Şirketi” nin tanımı yapılmış olup eskiden menajerlerin ticari faaliyetlerini şirket olarak organize edebileceği öngörülmüşken yeni düzenleme ile şirket türünün açıkça anonim şirket olduğu belirtilmiştir.
  1. Bir futbolcu veya antrenör ile Futbol Menajeri arasında imzalanan sözleşmenin süresinin iki yılı aşamayacağı düzenlenmişken, Yeni Talimat’ta futbol menajeri ile yeni kulüp veya eski kulüp arasında imzalanan sözleşmenin azamiye süreye tabi olmadığı öngörülmüştür.
  1. Eski Talimatta futbol menajerinin tüm tarafların yazılı onayını almak suretiyle temsili mümkün kılınmışsa da (çoklu temsil) Yeni Talimatla birlikte yazılı onay ile yalnızca futbolcu veya antrenör ile Yeni Kulüp’ü aynı anda temsil edebilecektir. Tereddüte mahal vermemek adına Eski Kulüple Yeni Kulüp veya Futbolcu ile Eski Kulüp aynı anda yazılı onay olsa bile temsil edilemeyecektir.
  1. Yaşı küçük futbolcuların futbol menajeri aracılığıyla temsil edilmesi hususunda da değişikliğe gidilmiştir. Önceden açıkça 15 yaşını doldurmamış küçük futbolcular ile sözleşme imzalanması ve menajerlik faaliyetinde bulunulması yasaklanmışken ve 18 yaşını doldurmamış futbolcularla yasal temsilci onayıyla “ücret alınmaksızın” sözleşme imzalanabileceği düzenlenmişken, yeni düzenleme ile “ilk profesyonel sözleşmesini imzalayabileceği yaşa gelmesinden en fazla altı ay öncesinde futbol menajeriyle görüşme yapılabileceği” düzenleme altına alınmıştır. Yeni Talimatta yaşı küçük futbolculardan ücret alınmayacağına ilişkin bir düzenleme mevcut değildir. Buna ek olarak, yaşı küçük futbolcuyla alakalı bir işlemde menajerlik faaliyeti yürütülebilmesi için futbol menajerinin Platform üzerinden gerekli CPD kursunu tamamlamış olması şartı getirilmiştir.
  1. Eski düzenlemede, futbolcu kendi adına ödeme yapılması için kulübe ücret sınırı olmaksızın yazılı muvafakat verebilirken yeni düzenlemeyle futbol menajerliği hizmeti kapsamında hizmet bedelinin ödenmesi için herhangi bir üçüncü tarafın yetkilendirilemeyeceği; istisna olarak yıllık brüt gelirin 200.000 USD veya altında olması halinde Yeni Kulüp tarafından karşılanabileceği düzenlenmiştir.
  1. Futbol Menajerlerine yapılacak tüm ödemelerin FIFA Clearing House aracılığıyla yapılacağı; uygulamaya girene kadar ise ödemelerin doğrudan Futbol Menajerine fatura karşılığı yapılacağı düzenlenmiştir.
  1. Ücret sınırlamalarına ilişkin ise TFF tarafından FIFA düzenlemesinden ayrık olarak 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Yasası hükümleri ile FIFA Talimatı hükümleri harmanlanarak düzenleme yapılmıştır. Buna göre TFF tarafından yalnız Futbolcuları temsil eden menajerler ayrık tutularak “Futbolcuyu temsil eden Futbol Menajerine ödenecek hizmet bedeli/ücret, sözleşme süresince futbolcunun Brüt Gelirinin 2.000.000 Türk lirasından az olması durumunda Brüt Gelirin %10’una kadar, Brüt Gelirinin 2.000.000 Türk lirasından fazla olması durumunda ise Brüt Gelirin %5’ine kadar kararlaştırılabileceği” düzenlenmiştir. FIFA talimatında bu tutarlar; %3 ile %10 arasında değişen oranlarla düzenlenmişse de (bkz. FFAR m. 15.) TFF düzenlemesi bu yönüyle FIFA düzenlemesinden ayrılmaktadır. Ancak “Futbolcu veya antrenörün transferi için Yeni Kulübü temsil eden Futbol Menajeri ile antrenörü temsil eden Futbol Menajerine ödenecek hizmet bedeli/ücretinFIFA Talimatına uyumlu bir biçimdegelirlerinin yıllık 200.000 USD veya altında olması durumunda futbolcu veya antrenöre ödenecek tutarın %5’ine kadar, üstünde olması halinde ise %3’üne kadar kararlaştırılabileceği” yine aynı şekilde FIFA Talimatına uyumlu bir biçimdeFutbolcu veya antrenörün transferi için Eski Kulübü temsil eden Futbol Menajerine ödenecek hizmet bedeli/ücret, Eski Kulübe ödenecek transfer ücretinin %10’una kadar kararlaştırılabileceği” düzenlenmiştir. Dolayısıyla yalnız Futbolcuyu temsil eden menajerin ücreti 7405 sayılı yasaya göre belirlenecek, Yeni Kulübü, Eski Kulübü veya antrenörü temsil eden menajerin ücreti ise FIFA Talimatına göre belirlenecektir. FIFA Talimatı kapsamında izin verilen “çoklu temsil” (yani Futbolcu/Antrenör ve Yeni Kulüp’ün aynı anda temsil edilmesi) halinde bu tutarların iki katına kadar menajerlik ücreti belirlenebileceği düzenleme altına alınmıştır.
  1. Yine FIFA düzenlemesinde bulunmasa da 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunu’nun ilgili hükümlerine de TFF tarafından yayınlanan Yeni Talimatla yer verildiği de görülmektedir. Buna göre; Futbol Menajerliği Sözleşmesinin noter huzurunda yapılma zorunluluğu da yeni talimatta yer almaktadır.

Konu hakkında gelişmeler tarafımızca yakinen takip edilmektedir.