Sosyal Medya Hesaplarından Yapılan Paylaşımın Tespiti

Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik (bundan sonra “Yönetmelik” olarak anılacaktır.), 11 Temmuz 2015 tarihinde 29413 sayılı Resmi Gazete ile birlikte 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İşbu Yönetmelik, 1512 Sayılı Noterler Kanunu m.198/A’ya dayanılarak hazırlanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin getirdiği en büyük yeniliklerden biri ise e-tespit kavramı olup işbu yazımızda e-tespit kavramı ve uygulama alanı incelenmiştir.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN YAPILAN PAYLAŞIMIN TESPİTİ

Stj. Av. Cansu KABADAŞ
Ankara, 2023

A. YÖNETMELİĞİN AMACI VE KAPSAMI

Elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile noter huzurunda veya huzurda olmadan yapılabilecek noterlik işlemleri ile zaman damgası[1] kullanılmasının zorunlu olduğu noterlik işlemlerinin belirlenmesi, belirlenen bu işlemlerin elektronik ortamda yapılması, işlenmesi, saklanması, ilgili ve diğer kişi veya kurumlara elektronik ortamda durum, görüntü, işlem veya benzeri her türlü verinin tespiti işleri, elektronik ortamdan fiziki örnek çıkarılması, yabancı memleketlerde noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması için gerekli olan teknik ve idari şartlara ilişkin usul ve esasları kapsar. (Yönetmelik m.2)

B. E-TESPİT NEDİR?

Günümüzde internet ve sosyal medya kullanımın yaygınlaşmasıyla oldukça önem arz eden e-tespit kavramı, internet ortamında yer alan verilerin değiştirilmeden ve silinmeden tespit edilmesi işlemidir. Böylece hukuki delil yaratılmakta ve yargı sürecinde ispat açısından önemli bir veri elde edilmektedir.

Örneğin sosyal medya hesaplarından yapılan hakaret ve/veya tehdit suçunun ispatında e-tespit işleminin gerçekleştirilmesinde fayda vardır. Zira, şüpheli veya fail suçun konusunu oluşturan sosyal medya paylaşımını saniyeler içerisinde kaldırabilmektedir. Bu paylaşım silinmeden önce e-tespit yaptırıldığında hiçbir sorun ile karşılaşılmayacaktır. Fakat, e-tespit işlemi yaptırılmadan bir paylaşım silindiğinde ise ileri sürdüğünüz vakıayı ispatlama açısından önem arz edecek ve elinizde ispata elverişli başka bir delil bulunmadığında davayı kaybetme olasılığı ile karşı karşıya kalınacaktır.

C. HANGİ VERİLER İÇİN TESPİT TALEBİNDE BULUNULABİLİR?

Fotoğraf, video, yazı, görüntü gibi verilerin tespiti talep edilebilmektedir.

D. E-TESPİT NASIL YAPILIR?

Türkiye Noterler Birliği’nin internet sitesinde yer alan E-Hizmetler bölümü sayesinde tespit isteyen kişi kişisel cep telefonundan, tabletinden, bilgisayarından 7/24 e-tespit başvurusunda bulunabilmektedir.

Başvuru yapıldıktan sonra ise e-mail adresinize gelen Başvuru Numarası ile birlikte çevrenizdeki en yakın notere giderek tespitini talep ettiğiniz veriyi noterce onaylatmanız gerekmektedir.

Onaylanma işlemi ile birlikte tespit işlemi tamamlanmış olup tespit ettirilen veriyi içeren e-tespit tutanağı, ihtarname ve/veya dava sürecinde ileri sürülebilir hale gelmektedir. Böylece ileri sürülen iddiayı ispat etmeye elverişli delil elde etme sonucuna ulaşılacaktır.

[1] Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı (Elektronik İmza Kanunu m.3/1/h)