Ticaret Ve Şirketler Hukuku

TİCARET ve ŞİRKETLER HUKUKU

Özgün Hukuk, 2007 yılından beri aşağıda sayılan alanlar başta olmak üzere sektörlerinde öncü yerli ve yabancı pek çok şirkete risk önlemeye yönelik kapsamlı hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
  • Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluş işlemleri,
  • Anonim şirketler başta olmak üzere ticaret şirketlerinin her türlü olağan ve olağanüstü genel kurul işlemlerinin yürütülmesi, ana sözleşmelerin, ana sözleşme tadil metinlerinin ve yönetim kurulu kararlarının hazırlanması, ilgili süreçlere ilişkin tüm belgelerin düzenlenmesi,
  • Halka açık anonim ortaklıkların sermaye piyasası mevzuatı işlemleri, kamunun aydınlatılmasına ilişkin esaslar ve kurumsal yönetim süreçlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri,
  • Sermaye artırımı ve azaltılması işlemleri,
  • Şirketlerin alım ve satımı, birleşmeler, devralmalar, due-diligence işlemleri,
  • Ortaklık sözleşmeleri, işbirliği sözleşmeleri, mutabakat metinleri, hisse devir sözleşmeleri, danışmanlık sözleşmeleri, acentelik sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, satış sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri ve niyet mektupları başta olmak üzere olmak üzere her türlü ticari sözleşmenin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanması, bunların müzakeresi, sözleşmelere ilişkin hukuki görüş bildirilmesi ve gerektiğinde sözleşme görüşmelerine ilişkin toplantılara iştirak edilmesi,
  • Şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak karşılaşabilecekleri her türlü uyuşmazlığa dair risk önleyici hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, her türlü uyuşmazlık çözüm süreçlerinin başından sonuna kadar titizlikle takibi.