Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku

SÖZLEŞMELER ve BORÇLAR HUKUKU

Özgün Hukuk ekibi, yurt içi ve yurt dışında çeşitli sektörlerde uygulama alanı bulan yerli ve yabancı şirketlerin taraf oldukları Türkçe ve İngilizce sözleşmeleri hazırlamış ve bunları müzakere etmiştir.

Bu kapsamda ağırlıklı olarak gerek özel sektör yatırımcıları, gerekse kamu kurumlarının büyük ölçekli ihalelerinde mühendislik ve tedarik sözleşmeleri ile ayrıca savunma sanayii sözleşmeleri, kamu ihale sözleşmeleri, genel kredi sözleşmeleri, sendika sözleşmeleri ve ortak girişim sözleşmeleri konularında deneyim kazanmıştır.

Özgün Hukuk ayrıca aşağıdaki konularda da edindiği bilgi birikimi ve deneyim ile müvekkilerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir;

  • Borçlar Kanunu’nda ve Medeni Kanun’da yer alan her türlü sözleşmenin müzakere edilmesi, hazırlanması, uygulanması ve bu kapsamda ortaya çıkacak tüm hukuki uyuşmazlıkların çözümü,
  • Sözleşmelerden veya haksız fiillerden kaynaklanan maddi manevi tazminat talepleri,
  • Kusura dayanmayan sözleşme dışı-kusursuz sorumluluk davalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti,
  • Taşınır ve taşınmaz satımı, trampa, bağışlama, kira, ariyet, hizmet, istisna, yayım, vekalet, vekaletsiz iş görme, komisyon, emanet, kefalet, ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi borçlar hukukunun özel hükümleri ve diğer tüm mevzuattan kaynaklanan konularda dava takibi,
  • Sözleşmenin feshi, sözleşmeden dönme, sorumluluklar, temerrüde düşme, borcun sona ermesi, alacağın temliki, cari hesap ve borcun nakli,
  • Uluslararası satış sözleşmeleri, acente sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, franchising ve satın alma sözleşmeleri hakkında ilişkili taraflara hukuki danışmanlık hizmeti.