Rekabet Hukuku

REKABET HUKUKU

Rekabet hukukunun “mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ile piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önleme, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlama” amacı çerçevesinde Özgün Hukuk, bu alanda aşağıdaki konulara yoğunlaşmıştır;
  • Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve diğer kanunlar başta olmak üzere ortaya çıkan uyuşmazlıklarda tazminat, zararın giderilmesi, Rekabet Kurulu tarafından verilen idari para cezalarına itiraz edilmesi işlemlerinin yürütülmesi,
  • Türk Mahkemeleri huzurunda rekabet davalarında müvekkil şirketlerin temsil edilmesi, rekabet ihlallerinin takip edilmesi,
  • Rekabet / hakim durum düzenlemeleri, kuralları ve politikalarına ilişkin müvekkillerin yönlendirilmesi, rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar, hakim pozisyonun kötüye kullanılması ile ilgili hak iddiaları ve savunmalar, ön araştırmalar ve soruşturmalar,
  • Birleşme ve devralma bildirimleri,
  • Menfi tespit / muafiyet başvuruları ve her türlü tekel kurulmasını önleyici düzenlemeler konularında danışmanlık,
  • Global çapta pişmanlık başvuruları desteği.