Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum süreçleri ve yasal mevzuatın ön gördüğü düzenlemelere ilişkin olarak veri sorumlularınca alınması gereken her türlü teknik ve idari tedbirler hakkında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Yasal mevzuata uyum çerçevesinde aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, ilgili kişilerden açık rıza alınması, veri sorumlularının yayımlaması gerekli olan tüm politikaların hazırlanması ve veri sorumluları siciline kayıt işlemlerinin yürütülmesi ile bu işlemlere ilişkin tüm hukuki metinlerin hazırlanması,
  • Danışmanlık hizmeti sunulan veri sorumlusu şirketler bünyesinde sürekli ve düzenli eğitim faaliyetleri yürütülmesi, yasal mevzuat hükümlerinin içselleştirilebilmesi için gerekli her türlü uyum çalışmasının yapılması.