İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Bireysel ve toplu iş hukuku konularında köklü bir çalışma geçmişi olan Özgün Hukuk, özellikle sendika ve endüstri ilişkilerinin yönetilmesi, işyerinde mevcut uyuşmazlıklarının çözüme kavuşturulması ve bu süreçlerin takibi konularında aktif görevler almış ve deneyim kazanmıştır. Bunlarla birlikte ekibimiz ayrıca aşağıdaki konularda da tecrübe sahibidir;
  • İş hukukundan ve işçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların çözümü için hukuki danışmanlık hizmeti,
  • İş sözleşmelerinin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanması,
  • Rekabet sözleşmelerinin hazırlanması / rekabet etmeme yükümlülüklerinin düzenlenmesi,
  • İş sözleşmesinden doğan borçlar, iş sözleşmesinin sona ermesi, kıdem ve ihbar tazminatı, işe iade davaları, iş kazalarından dolayı sorumluluk, iş sağlığı ve güvenliği ile idari uygulamalar konusunda düzenli bilgilendirme.