İdare ve Vergi Hukuku

İDARE ve VERGİ HUKUKU

  • İptal ve tam yargı davaları,
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde kamu ihalelerinden doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların takibi,
  • Vergi uyuşmazlıklarının çözüme kavuşturulması,
  • Vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri,
  • Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı gerekli itirazların yapılması ve ilgili hukuki süreçlerin yürütülmesi,
  • Vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsilat aşamalarında hukuki danışmanlık hizmeti sunulması,
  • Vergi ziyaı suçları.