Dernek Ve Vakıflar Hukuku

DERNEKLER ve VAKIFLAR HUKUKU

  • Spor kulübü dernekleri başta olmak üzere dernek ve vakıflara ilişkin her türlü dava süreçlerinin yürütülmesi,
  • Dernek yöneticilerinin hukuki sorumlulukları bağlamında müvekkil derneklere ve yöneticilerine hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Dernek kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bu çerçevede dernek tüzüğünün hazırlanması, dernek üyeliklerinin kurulmasına ve sona ermesine ilişkin yasal süreçlerin takibi, dernek feshine ilişkin işlemlerin yürütülmesi,
  • Dernek organlarının oluşturulması ve bunların görevleri konularında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Dernek genel kurul kararlarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü hususunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Vakıflar Hukuku kapsamında mazbut ve mülhak eski Osmanlı vakıfları ile galleye müstehak vakıf evlatları hakkında hukuki süreçlerin takibi.