Başvuru Sahibi Aydınlatma Metni

Başvuru formunu doldurarak veya ik@ozgunlawoffice.com elektronik posta adresimize göndermiş olduğunuz özgeçmişinizde yer alan kişisel verileriniz; başvurduğunuz ilgili pozisyon için ve başvurunuzla bağlantılı istihdam olanaklarının değerlendirilmesi amacı ile sınırlı olarak işlenmektedir.

Bu kişisel veriler, iş başvurunuzun değerlendirilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile paylaşılabilecektir.

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak Özgün Hukuk ve Danışmanlık Bürosu insan kaynakları veri sistemi nezdinde işlenmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi,  “Veri  Sorumlusuna Başvuru  Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Özgün Hukuk&Danışmanlık Bürosu’nunMutlukent Mahallesi 1949. Sokak No.15 Ümitköy Çankaya-Ankara” adresine ve info@ozgunlawoffice.com elektronik posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.